Wanneer ben je verslaafd?

Bij verslaving is 'willen' drinken veranderd in 'moeten' drinken. Een ander woord voor verslaving is 'afhankelijkheid'. Afhankelijkheid kun je opdelen in geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid.

Geestelijke afhankelijkheid

Dit betekent dat je je niet meer prettig kunt voelen zonder alcohol. Als je niet kunt drinken denk je er veel aan en heeft het vaak invloed op je stemming. Dit geldt nog sterker wanneer iemand drinkt om de werkelijkheid te ontvluchten, bijvoorbeeld om problemen te vergeten.

Lichamelijke afhankelijkheid

Wanneer je lichamelijk verslaafd bent krijg je ontwenningsverschijnselen/afkickverschijnselen wanneer je stopt met drinken. Je gaat dan bijvoorbeeld zweten, slecht slapen, trillen en je kunt je angstig en gespannen voelen.

Veelzeggende signalen alcoholverslaving

  • Drinken om van stemming te veranderen
  • Niet genoeg hebben aan 1 of 2 drankjes
  • Beloftes of pogingen te stoppen
  • Lichamelijke problemen
  • Ontwenningsverschijnselen
  • Verzuim op het werk
  • Ruzie met gezinsleden over drank

Mensen die veel drinken of verslaafd zijn, drinken gemiddeld vaker onder omstandigheden waarin zij anderen in gevaar brengen, zoals in het verkeer. Of ze verwaarlozen hun verantwoordelijkheden, zoals op het werk. Tegenover hun omgeving proberen drinkers hun drankgebruik vaak lange tijd te ontkennen en te verhullen.