Alcoholgebruik Minderen of Stoppen

Minderdrinken.nl is een gratis online cursus voor volwassenen die zelfstandig hun alcoholgebruik willen minderen of helemaal willen stoppen met drinken.

Minderdrinken.nl is geschikt voor u als u:

  • 18 jaar of ouder bent;
  • zelfstandig uw alcoholgebruik wil minderen of stoppen;
  • uw alcoholgebruik geminderd heeft of heeft gestopt en u dit graag wil volhouden.

Kenmerken Minderdrinken.nl:

  • U kunt de cursus gratis en anoniem volgen.
  • De cursus wordt zelfstandig en online gevolgd.
  • Geen wachtlijst.
  • Uw privacy wordt gewaarborgd.
  • Te volgen vanaf elke locatie met internetverbinding.
  • U kunt zelf het tijdstip, tempo, de volgorde en de te volgen onderdelen bepalen.
  • De cursus is bewezen effectief in het verminderen van alcoholgebruik.

Dit programma is niet bedoeld ter vervanging van professionele hulpverlening! Wilt u weten of uw drinkgedrag een risico is voor uw gezondheid? Doe dan onze zelftest.

Heeft u meer hulp nodig dan dit programma kan bieden? Ook dan doet u er goed aan contact op te nemen met uw huisarts of een instelling voor verslavingszorg in uw regio.